حسینیه ارشاد

  • 11 مهر 1397 - 11:05
    اينها بايد به اين اماکن بيايند و مردم و مخصوصاً جوان‌ها از بينش اينها استفاده کنند، نه اينکه بگذاريم آنها را ديگران ببرند و جامعه از ما بيشتر فاصله بگيرد. بايد به داد جوان‌ها رسيد.