حکمت ها و اندرزها

 • 17 مرداد 1394 - 15:45
  روح و ضمیر انسان ظرفیتى است که اقتضاى پرشدن دارد و از آنچه در او ریخته مى شود تغذى مى کند و از این حیث، ظرفیت روح مانند ظرفیت جهاز هاضمه است که از آنچه از راه حلق وارد مى شود تغذى مى کند و به بدن نیرو مى رساند، با این تفاوت که ظرفیت روح طورى است که...
 • 10 مرداد 1394 - 11:15
  قرآن کریم کسانی را ذکر می‌کند و ملامت می‌کند که سخنان و قضایایی را تحریف می‌کرده‌اند. تحریف بر دو قسم است: یک قسم تحریف این است که گفته‌ای یا نوشته‌ای را کم یا زیاد کنند. گاهی خیانتکارانی پیدا می‌شوند که در آثار دیگران دست می‌برند، چیزی را کم می‌...
 • 24 خرداد 1394 - 15:32
  پس اگر ما ماه رمضانی را گذراندیم، شبهای احیایی را گذراندیم، روزه‌‏های متوالی را گذراندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که بر شهوات خودمان بیش از پیش از ماه رمضان مسلّط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسلّط هستیم، بر چشم خودمان...
 • 18 خرداد 1394 - 13:25
  رسول اکرم صلی الله علیه و آله جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران خود به مسابقه گذاشت. این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آنها از روح و معنای دین چه درک کرده‌اند و هم اینکه بهتر روح و معنا...
 • 11 خرداد 1394 - 14:35
  از سخنان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است که می‌فرماید: عجب است از کسانی که درباره مأکولات و خوردنی‌های خود فکر می‌کنند اما درباره معقولات و یاد گرفتنی‌های خود هیچ گونه زحمتِ اندیشه‌ای به خود راه نمی‌دهند.
 • 28 ارديبهشت 1394 - 14:06
  قرآن کریم از گروهی از مردم زمان نزول قرآن که منکر و مخالف قرآن بودند نقل می‌کند که می‌گفتند: خدایا اگر این قرآن حق است، یک سنگی از آسمان بر سر ما بفرست که ما یک آن زنده نمانیم. خیلی عجیب است که بشر به حالتی در بیاید که حقیقت آنقدر برای وی تلخ و...
 • 21 ارديبهشت 1394 - 13:47
  در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: این کتاب، هدایت است برای مردمان باتقوا که به جهان غیب ایمان دارند و نماز را بپا می‌دارند و از آنچه ما به آنها روزی کرده‌ایم به دیگران بهره می‌دهند. در حدیث است که مقصود از جمله آخری این است که از علم‌های خود به دیگران...
 • 14 ارديبهشت 1394 - 13:29
  امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک وقت که مقداری خرما از مال شخصی خود در میان فقرا تقسیم می‌کرد، مقدار نسبتاً زیادی برای یک نفری فرستاد که آن شخص هیچ گونه عرض حاجت و اظهار احتیاجی نکرده بود و اساساً اخلاق شخصی آن مرد این بود که از احدی چیزی نخواهد.
 • 31 فروردين 1394 - 12:23
  یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار نسبت به ما آدمیان نعمت زبان و نطق و بیان است. حکما بیشترین ممیز انسان را از سایر جانداران همان نطق و بیان دانسته‌اند، زیرا سخن گفتن انسان که از روی فهم و درک است بهترین مظهر و نیکوترین نماینده تعقل و فکر انسان است.
 • 17 فروردين 1394 - 11:59
  امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: آدم صبور و پرحوصله پیروزی را از دست نخواهد داد هرچند مدت درازی برای رسیدن به آن طول بکشد. ظفر و موفقیت، آن محبوب و معشوق عمومی است که همه افراد بشر در هر رشته و هر مقام که هستند وسیله و راه آن را جستجو می‌کنند...

صفحات