حکمت ها و اندرزها

 • 15 دى 1393 - 15:24
  درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله مورخین نوشته‌اند که از خصایص وی یکی این بود که ساده و بی‌تکلّف زندگی می‌کرد، ساده و بی‌تکلّف سخن می‌گفت، ساده و بی‌تکلّف غذا می‌خورد. در عین اینکه مقید بود همیشه پاکیزه و نظیف و معطر باشد، بسیار ساده و بی‌تکلّف...
 • 8 دى 1393 - 15:15
  اگر نیکی کنی به کسی و او را مشمول انعام و خوبی قرار دهی، آن کس هرکه باشد رهین احسان تو و در فرمان تو و تو نسبت به او فرمانده خواهی بود؛ و اگر نسبت به کسی استغنا و بی‌نیازی بورزی، آن کس هرکه باشد و دارای هر مقام باشد تو نیز مانند او و شخصی مثل او...
 • 1 دى 1393 - 12:53
  رسول خدا در آخرین خطبه‌ای که برای مردم خواند و موعظه فرمود، بحثی راجع به توبه و بازگشت بنده از معصیت و گناه کرد، فرمود: هرکس یک سال قبل از مردنش توبه کند، خداوند توبه او را می‌پذیرد.
 • 24 آذر 1393 - 12:47
  در قرآن کریم آیات زیادی هست که از مسئله ظلم به نفس یاد می‌کند، مثل اینکه می‌فرماید: «همانا خداوند به آنها ظلم نمی‌کند، آنها خودشان بر خودشان ظلم می‌کنند.» ظلم به نفس یعنی ظلم به خویشتن...
 • 17 آذر 1393 - 12:39
  قرآن کریم می‌فرماید: ای صاحبان ایمان و دل‌های بیدار، تقوا داشته باشید و مراقب خویش باشید که چه پیش می‌فرستید. باز هم تقوای الهی داشته باشید و بدانید که خدا از همه کارهای شما آگاه است. این آیۀ کریمه دستور مراقبت بر خویشتن است.
 • 10 آذر 1393 - 12:29
  امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: از نفس خودتان حساب بکشید پیش از آنکه شما را به حساب بکشند، و خودتان را وزن کنید و بسنجید پیش از آنکه شما را وزن کنند و تحت سنجش درآورند «1» یکی از مفیدترین و بارورترین دستورها همین دستور است.
 • 3 آذر 1393 - 12:20
  رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «دنیا مزرعه آخرت است.» در سوره مبارکه بنی اسرائیل می‌فرماید: اگر کسانی نظر کوتاه داشته باشند و همت کم، و سعادت خود را در همین امور زودگذر و موقت بدانند و تنها این امور را بخواهند، ما هم در فراهم ساختن آنچه آنها...
 • 26 آبان 1393 - 12:05
  ای ابوذر! از آن بپرهیز که خیالات و آرزوها سبب شود که کار امروز به فردا بیفکنی، زیرا تو متعلق به امروز و مال امروز هستی نه مال روزهای نیامده. در آنجا که کار مفید و لازم و خداپسندی می‌خواهی انجام دهی تأخیر و دفع الوقت را روا مدار. ای ابوذر! به عمرت...
 • 19 آبان 1393 - 11:52
  رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس که می خواهد بدون آنکه مالی در کف داشته باشد بی‌نیاز باشد و بدون آنکه فامیلی و عشیره‌ای و خدم و حشمی داشته باشد عزیز و محترم باشد و بدون آنکه در رأس یک قدرت اجتماعی باشد و پستی را قبضه کرده باشد مهابت و صلابت...
 • 12 آبان 1393 - 11:37
  در قرآن کریم بعضی کلمات و جمله‌ها زیاد مکرر شده، به طوری که آن کلمات و آن جمله‌ها با آن ترکیب مخصوص زبانزد عموم و معروف شده. از جمله کلمات و ترکیباتی که مکرر ذکر شده «ایمان و عمل صالح» است که با ترکیب «الَّذینَ امَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات» آمده...

صفحات