زندگی به سبک مطهری

 • 5 ارديبهشت 1394 - 13:44
  وقتی آمدند تهران، خوب مشکلات زیادی داشتند. خانه به دوش بودیم و از نظر معیشت هم آن اوایل در سختی بودیم تا اینکه کم‌کم یک عده‌ای ایشان را شناختند و خواستند که ...
 • 29 فروردين 1394 - 13:36
  وقتی در قم تحصیل می کردیم. من هیچ وقت عبای نو بر دوش ایشان ندیدم. تمام عباهایش پاره بود.
 • 22 فروردين 1394 - 12:22
  چند تن از دانشجویان دختر، بدون روسری در آن سخنرانی شرکت کرده بودند. مرحوم استاد مطهری به محض دیدن آن صحنه بسیار ناراحت شدند و گفتند: من گفته بودم که اگر قرار باشد سخنران جلسه من باشم، باید وضع از این بهتر باشد. این چه وضعی است که اینجا دارد؟
 • 15 فروردين 1394 - 11:53
  در یکی از آن شب ها با اینکه همه غرق در سرور و شادی بودند، ما می نالیدیم. در همین موقع صاحب مجلس آمد و کاردی را که در دست داشت به استاد تعارف کرد و گفت: جناب آقای مطهری! لطفاً ‌کیک را شما ببرید. استاد شهید گفت:‌ خودتان بروید ببرید یا مدعوین بیایند...
 • 8 فروردين 1394 - 11:38
  بنا به گفتۀ خودشان در ایام غیبت آقای راشد به تقاضا و خواهش ایشان، برنامۀ سخنرانی آخر هفته را پذیرفته بودند که البته پس از مدت کوتاهی، از ادامۀ آن برنامه منصرف شدند.
 • 23 اسفند 1393 - 11:26
  یک جوان قد بلند مثل این تعزیه خوان‌ها که حرف می‌زنند و راه می‌روند جلو آمد و گفت: شما اسم مطهری را این جا بردید؟ گفتم: بله. با عین هم گفتم: بعله. گفت: اسم مطهری را در این مسجد می‌بری، نورانیت مسجد ما را از بین می‌بری.
 • 16 اسفند 1393 - 11:19
  چنان تبلیغات وسیعی علیه آقای مطهری به راه افتاده بود که تعداد مدعوین آن مجلس بسیار کم بود. آقای فلسفی در آنجا سخنرانی کرد و بسیار متأثر شد.
 • 9 اسفند 1393 - 18:22
  رابطۀ این دو شاگرد و امام صرفاً‌ به رابطۀ استاد و شاگردی منحصر نشده بود؛ بلکه رابطۀ مرید و مرادی پیدا کرده بود. می‌توانم بگویم مرحوم مطهری عاشقانه امام را دوست می‌داشت؛
 • 2 اسفند 1393 - 18:18
  هر سخنرانی که ایشان می‌کرد، یک تحقیق و یک مایۀ تحقیقی بود و من افرادی از فضلا را در تهران و قم و جاهای دیگر دیده بودم، که اینها سررشتۀ اصلی فکرشان برای گفتن مطلب به مردم، آراء و نظرات آقای مطهری بود، که در کتابهای ایشان به عنوان سخنرانی منتشر شده...
 • 25 بهمن 1393 - 18:10
  من می‌دیدم با اینکه او سخنران نیست امّا مقید است در جلسه شرکت کند و رسماً مثل یک شنونده می‌آمد اعتراض و اشکال می‌کرد، جواب می‌داد و جواب می‌‌گرفت و اهمیت نمی‌داد که من مطهری هستم، شناخته شده‌ام، مقامم بالاست، برای من خوب نیست مثل یک شنونده اینجا...

صفحات