اضافه کردن دیدگاه جدید

با سلام و تشکر از زحماتتان در پایان بخش دوم فیلم وعده بخش بعدی مصاحبه داده میشود اگر در دسترس است آن را هم برای دانلود قرار دهید.
رای منفی!
-4686