شناسه متن : 2800
1396/8/24 - 10:20 2017-11-15 10:20:00

آشنایی با علامه طباطبایی و شرکت در درس ایشان

استاد در همان جلسة اول مجذوب ايشان شد. استاد می‌گفت: علامه صاحب کشف و شهود است و خيلي مسائل را از طريق کشف به دست می‌آورد.

محمدتقی مطهری؛ برادر استاد: در سال 25 یا 26 سید مظلومی به مسجد می‌آمد و در نماز جماعت شرکت می‌کرد و اغلب در صف‌های عقب نماز می‌نشست و گاهی که زیلو نبود، عبایش را پهن می‌کرد و به نماز جماعت مرحوم آیت ­الله خوانساری اقتدا می‌کرد. می‌گفتند: نام ایشان آقای قاضی طباطبایی است.

در آن موقع استاد فلسفه را تا حدود «اسفار» پیش امام خمینی خوانده بود و امام درس فلسفه را قطع کرده بودند. ایشان هم خیلی تشنه ادامه درس فلسفه بود و دنبال استاد شایسته‌ای می‌گشت. آن موقع آقای طباطبایی به زهد و تقوا معروف بود اما هیچ کس مقام علمی ایشان را درک نمی‌کرد.

روزی مرحوم میرزا جواد آقا خندق­آبادی پیش استاد آمد و گفت: این آقای قاضی مرد ملایی است. ایشان درس شفا را شروع کرده است و شما هم که دنبال چنین کسی می‌گشتید، می‌توانید در درس ایشان شرکت کنید. استاد با بی­اعتنایی لبخندی زد و گفت: تدریس کتاب «شفا» از عهده هر کسی بر نمی‌آید. این آقا هم گمان نمی‌کنم بتواند «شفا» را درس بدهد. آقای خندق ­آبادی با اصرار، ایشان را به درس علامه طباطبایی برد. استاد در همان جلسه اول مجذوب ایشان شد. استاد می‌گفت: علامه صاحب کشف و شهود است و خیلی مسائل را از طریق کشف به دست می‌آورد.[1]

 


[1] - پاره­ای از خورشید، ص 81.

 

انتهای پیام

دیدگاه ها