شناسه متن : 2825
1397/5/20 - 05:50 2018-08-11 05:50:00
ايشان همان طور که روزنامه را ورق می‌ زدند، متفکرانه گفتند: اين مسئله مهم است، تا به حال رهبری امام جنبه نفی و ضديت با حکومت داشت، ولی اکنون ما بايد کاری بکنيم که اين رهبری نقش اثباتی پيدا کند.

دغدغه شهید مطهری برای معیشت مردم در روزهای اوج انقلاب

ايشان همان طور که روزنامه را ورق می‌ زدند، متفکرانه گفتند: اين مسئله مهم است، تا به حال رهبری امام جنبه نفی و ضديت با حکومت داشت، ولی اکنون ما بايد کاری بکنيم که اين رهبری نقش اثباتی پيدا کند.
داماد شهید مطهری می گوید: در اوج نهضت اسلامی بحث پمپ بنزين ها، به سبب اعتصاباتی که بود، خيلی داغ شده بود و صف های طولانی اتومبيل ها برای بنزين و نفت در جلوی پمپ بنزين ها تشکيل می‌ شد. من يک روز در آن ايام يک روزنامه کيهان خريدم و به منزل ايشان آمدم. 
 
استاد پرسيدند: بيرون چه خبر؟ من گفتم: چنين منظره‌ ای  -که روزنامه نشان می‌ دهد- با وسعت زياد گاهی در شهر ديده می‌ شود و اين برای مردم معضل بزرگی است. ايشان همان طور که روزنامه را ورق می‌ زدند، متفکرانه گفتند: اين مسئله مهم است، تا به حال رهبری امام جنبه نفی و ضديت با حکومت داشت، ولی اکنون ما بايد کاری بکنيم که اين رهبری نقش اثباتی پيدا کند.
 
همان شب با پاريس تماس گرفتند و طرحی را ارائه دادند که امام افرادی را مشخص کنند تا اعتصاب کارکنان شرکت نفت را در حدی که نفت مورد نياز جامعه استخراج شود، تعديل نمايند و سه نفر را براي سفر به استان خوزستان معرفی کردند. اين طرح اجرا شد ولی بعد از آن به طور رسمی جايی بروز نکرد که اين کار طرح ايشان بوده است.   
 
منبع: مطهری که بود؟، ص152
انتهای پیام

دیدگاه ها