شناسه متن : 2848
1395/1/16 - 10:28 2016-04-04 10:28:00
قرآن درباره روزی که در صور دمیده می شود و حیات قیامتی به انسان داده می شود می فرماید: وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْ اَبْوابآ؛
 آسمان گشوده می‌شود، پس آسمان، درهاست.

نکته ای قرآنی؛ زیبا و قابل تأمل

قرآن درباره روزی که در صور دمیده می شود و حیات قیامتی به انسان داده می شود می فرماید: وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْ اَبْوابآ؛ آسمان گشوده می‌شود، پس آسمان، درهاست.
قرآن درباره روزی که در صور دمیده می شود و حیات قیامتی به انسان داده می شود می فرماید: وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْ اَبْوابآ؛  آسمان گشوده می‌شود، پس آسمان، درهاست.
نمی‌گوید درهای آسمان گشوده می‌شود، بلکه می‌گوید: آسمان گشوده می‌شود، پس تمام آسمان، درهاست. 
همین طور که بعضی مفسرین گفته‌اند معنایش این است که در آن روز، حجاب میان زمین و آسمان، میان مُلْک و ملکوت برداشته می‌شود، دیگر تمام آسمان می‌شود "در"، یعنی عالم مُلک با عالم ملکوت یکی می‌شود. 
 
 آشنایی با قرآن، ج11، ص177(با تلخیص)
انتهای پیام

دیدگاه ها